KaRo BV

De bodem voeden met Vigro ReceptMix .


Doordat er veel stelen zijn gesneden en daarna het overige gewas wordt afgemaaid en wellicht van het perceel wordt verwijderd, wordt er jaarlijks letterlijk roofbouw gepleegd op de bodem. Herstel is goed mogelijk middels opbrengen van een Vigro ReceptMix. Het recept is perceel-specifiek en wordt bepaald a.d.h.v. een BodemBalansAnalyse.

Ingrediënten
Vigro ReceptMix is een compost-mengsel-op-maat :

 • Kwalitatieve compostmengsels, zoals houtcompost en wormhumus (rijk aan protozoa) = organische stof en bodemleven.
 • Compost bestaat van zichzelf voor een groot deel uit kali, is dus een mooie kaliumbron en maakt kalium strooien overbodig.
 • Toevoeging van benodigde hoofdelementen; bijvoorbeeld zwavel en magnesium.
 • Toevoeging van benodigde spoorelementen; bijvoorbeeld mangaan en molybdeen.

Vigro ReceptMix wordt gerijpt onder zuurstofrijke omstandigheden en de juiste temperatuur om onkruidzaden en plantpathogene ziektes te elimineren.

Voordelen van Vigro ReceptMix

 • Goed in staat om positieve en negatieve elementen aan zich te binden in tegenstelling tot klei, dus minder uitspoeling.
 • Kan bij hevige buien goed vocht bufferen.
 • Kan bij lange droogte als vochtbuffer fungeren voor het gewas.
 • Bevat rijke diversiteit aan schimmelbiologie, protozoa en bacteriën.
 • Is 'huisvesting' en voeding voor bodemleven. Bodemleven zal sneller worden opgebouwd. Kunstmest breekt bodemleven juist af.
 • Direct structuur verbeterend effect en ook indirect effect door activiteit van wormen die gestimuleerd worden om gangen te maken.
 • Besparing van een werkgang door het aanbrengen van meststoffen en compost in één keer.
 • Nutriënten komen geleidelijk vrij naar gelang behoefte van gewas.

Op verschillende percelen heeft het opgebrachte mengsel zelfs de strooimeststoffen overbodig gemaakt. Hierdoor kan kunstmest geen afbreuk doen aan de bodem en bespaart u op deze post.

De compost kan in een bestaande teelt gewoon bovenop de grond worden aangebracht. Bij nieuwe aanplant ook geschikt om door de bodem te verwerken. Vigro ReceptMix kan los gestort geleverd worden, maar ook in bigbags.


Stappenplan
Als u geïnteresseerd bent in het opwaarderen van uw perceel middels Vigro ReceptMix, dan is de werkwijze als volgt :

 • Neem een grondmonster van het perceel en lever deze bij ons in
 • Wij laten hier een BodemBalansAnalyse van nemen
 • Er wordt een ReceptMix uitgerekend en aan u geoffreerd
 • Indien u akkoord bent, verzorgen wij het transport naar het perceel op een datum naar keuze

Een loonbedrijf of uzelf verdeelt de compost gelijkmatig over het perceel

Uitgebreide productinformatie over de verschillende mengsels, foto's en filmpjes van het opbrengen, kunt u vinden op onze webshop bij het gewas pioen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Marco Culurgioni mc@karobv.nl 06-86823006
Danny Rood dr@karobv.nl 06-51147142De bodem voeden met Vigro ReceptMix
Naar de webshop

Projecten .

Project afbeelding

Project koudstomen

15 jun 2020 Bekijk project