KaRo BV

Milieulijst (Vamil & MIA) 2017 .

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke apparatuur stimuleren. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de volgende regelingen:

  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Milieulijst-mia-vamil-2017-1.pdf

In de Milieulijst 2017 vindt u alle betreffende regelingen en apparatuur. Hieronder een kleine greep voor de glastuinbouw :

CODE BLZ. OMSCHRIJVING
B2110 26 Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur
B2111 26 Kas voor biologische teelt
F2112 27 Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur
A2113 27 Groen Label Kas
F2114 28 Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
F2120 28 Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht. DryGair ontvochtigingssysteem
A2130 28 Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen. Gewasbeschermingstechniek
D2131 28 Luisdicht insectengaas
B2135 28 Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw.
F2140 29 Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt
F2141 29 Waterberging onder de kas
F2142 29 Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
F2145 29 Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie). Filter- & ontsmettingstechniek
F2146 29 Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de bedekte teelt. Filter- & zuiveringstechniek
F2147 30 Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw. Telemetriesysteem, op afstand, moment van lozen bepalen om overbelasting van riool te voorkomen
A2190 30 Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem.


Milieulijst (Vamil & MIA)
Naar de webshop

Projecten .

Project afbeelding

Watertechniek, K&K, Rain (D)

12 jan 2019 Bekijk project

Nieuws .

Nieuws afbeelding

Bezem door de middelenkast

01 feb 2019 Lees bericht